Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych

Program Pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii.

O Pracowni