Inspiracje

  1. Joanna Rajkowska
    (2021, instalacja – scenografia do nieistniejącego filmu science fiction)
    -Rhizopolis
  2. Suzanne Simard
    How trees talk to each other(ted.com)