O Pracowni

Pracownia Projektów i Badań Transdysycyplinarnych jest pierwszą i do tej pory jedyną pracownią artystyczną w Polsce, której programowym założeniem jest tworzenie i rozwijanie platformy współpracy między akademickimi środowiskami artystycznymi i naukowymi.

Szczególnie ścisłe kontakty Pracownia rozwija z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tej współpracy studenci mają dostęp do wszystkich laboratoriów WB i interdyscyplinarnej wiedzy.

Przy Pracowni działa Klub Nauki i Sztuki oraz galeria KNS w Collegium Biologicum Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracownia cieszy się również patronatem Art & Science Node w Berlinie promującym działania Pracowni na arenie międzynarodowej.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia praktyczne, warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje. Studenci tworzą prace w różnych mediach, uczą się interaktywnych technologii rozwijając swoje indywidualne zainteresowania oraz włączając się w projekty pracowniane realizowane zgodnie z zasadą „Think Big”. Podejmują one ważne aktualne tematy, nadając doświadczeniom lokalnym szersze konteksty i pobudzając twórcze ambicje studentów. Przykładem obecnie prowadzonego przez Pracownię kompleksowego projektu artystyczno-badawczo-edukacyjnego jest Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów”.

Zapisy do pracowni mogą odbywać się drogą korespondencyjną oraz przez osobiste zgłoszenie podczas zajęć w Pracowni.

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich
joanna.hoffmann@uap.edu.pl
Asystent: mgr Piotr Słomczewski
piotr.slomczewski@uap.edu.pl