Strefy Brzegowe

Strefy
Brzegowe

Temat ten proponowany jest w ramach międzyuczelnianego projektu: „Ryzosfera: Wielkie Sieci Małych Światów”, który zainspirowany badaniami nad sieciowymi strategiami roślin Wood Wide Web, oraz wpływem tych badań na zmianę kulturowych paradygmatów, rozwój naszych społecznych ekosystemów oraz relacji między bio i techno-sferą.

Temat realizowany jest we współpracy z Wydziałem Biologii UAM Realizacja tematu oparta jest  na eksploracji i twórczym eksperymencie.

Obejmuje warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratoriach, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.

Projekt wspierany jest na arenie międyznarodowej przez Fundacje Art & Science Synergy Foundataion / Art & Science Node: https://artscience-node.com/rhizosphere-network/

Inspiracje

Filip Springer
– Dojrzeć rzeczność https://www.dwutygodnik.com/artykul/9603-dojrzec-rzecznosc.html

Daria Mielcarzewicz
– Projekt Jeziora Wielkopolski https://jeziorawielkopolski.pl/
-Profundum(wystawa ABC Gallery) https://kulturaupodstaw.pl/filmy/profundum/

Małgorzata Lebda, Michał Sita
– Czytanie wody: Wisła (art. Towarzyszenie rzece)https://kulturaupodstaw.pl/towarzyszenie-rzece/

Cecylia Malik
– Projekty: Moda na Rzeki, Siostry Rzeki, 6 Rzek, i inne http://www.cecyliamalik.pl/sztuka.html

Jadwiga Łuszczewska
Rzeki wpadające do Wisły (wiersz) otwórz


Podstawową kwestią rodzaju ludzkiego, która leży u podłoża wszystkich pozostałych i wywołuje dużo głębsze zainteresowanie niż jakakolwiek inna, jest ustalenie miejsca, jakie człowiek zajmuje w przyrodzie, i jego relacji ze światem rzeczy.

— Thomas Henry Huxley,
Stanowisko człowieka w przyrodzie.