banner uap

polecana literatura

Italo Calvino - wszystkie opowieści kosmikomiczne

Art and Science in the Post-Biological Age :

Stephen Wilson: Art and Science


Michio Kaku: Wizje, czyli jak nauka zrewolucjonizuje 21 wiek"Ryszard Kluszczyński:

„Film Video, Multimedia”,

„Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów.”

„Sztuka Interaktywna. Od dzieła – Instrumentu do interaktywnego spektaklu”

"W Strone Trzeciej Kultury", red. Ewa Wójtowicz

„ NetArt”


Monika Bakke :/

„Ciało Otwarte”,

"Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu"


Lev Manovich:

„Język nowych mediów.”


Andrzej Gwóźdź:

„Widzieć, myśleć, być”,

„Intermedialność w kulturze XX wieku”

Bill Bryson: "Krótka Historia Prawie Wszystkieg