Temat projektu:

Idea projektu zrodziła się spontanicznie podczas wizyty studentów UAP na Wydziale Biologii, w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w lutym 2012 roku. Tytuł projektu zwraca uwagę na niejasność granic między tym co postrzegamy/definiujemy jako naturalne i nienaturalne, na relacje między przyrodą i kulturą w kontekście postępu naukowego i technologicznego. „naturalNie” dotyka obszarów naszej percepcji, relacji między środowiskiem naturalnym a technologicznym, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wizji przyszłości. „naturalNie” stanowi inspirację dla podejmowanych wspólnie refleksji oraz działań opartych na interakcjach pomiędzy wiedzą, nieskrępowaną wyobraźnią i eksperymentem.