Inny wymiar


Mój projekt jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest percepcja zmysłowa i co się stanie, jeśli ją stracimy. Myślę, że trzeba być wrażliwym na to, co nas otacza, ponieważ świat może nam dostarczyć bardzo wiele wrażeń, nawet ulica, którą na co dzień mijamy bez zastanowienia, w pośpiechu . Nagle, wszystko do nas dociera, kiedy pozbawimy się zdolności widzenia na moment. Nie widząc można dostrzec ten inny wymiar. Moim zdaniem często nie doceniamy tego, że mamy zmysły, możemy odbierać świat na tylu poziomach.