Klub Nauki i Sztuki

Klub Nauki i Sztuki powstał w 2012 roku z inicjatywy Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych UAP oraz Wydziału Biologii UAM.

Komunikatorium

jest spotkaniem dyskusyjnym dającym przestrzeń do wymiany myśli środowisk akademickich. Spotkania Komunikatorium zostały powołane z inicjatywy Klubu Nauki i Sztuki na początku roku 2022.

Galeria Klubu NiS

powstała w 2015 jako element działalności Klubu Nauki i Sztuki. Galeria mieści się na pierwszym piętrze holu w budynku Wydziału Biologii UAM na Kampusie Morasko w Poznaniu.

Wybrane wydarzenia